อุตสาหกรรมเฟล็กโซ

ในอุตสาหกรรมการพิมพ์นั้นมีเทคโนโลยีที่ใช้หลายประเภท แต่ที่เป็นที่นิยมนั้นได้แก่ อ๊อฟเซต เฟล็กโซ่ และกราเวียร์ โดยในอุตสาหกรรมการพิมพ์ด้วยระบบเฟล็กโซ่นั้น ลูกอะนิล็อคซ์ถูกใช้ในการส่งถ่ายหมึกไปสู่บล็อกหรือเพลทพิมพ์ นอกจากหมึกแล้วในบางประเภทของงานอะนิล็อกซ์ยังสามารถนำไปใช้กับกรรมวิธีการเคลือบ หรือแม้กระทั่งการทากาวลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ลูกกลิ้งอะนิล็อคซ์นั้นจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการพิมพ์ในระบบเฟล็กโซ่

ลูกอะนิล๊อคซ์ในส่วนตัวแกนนั้นทำมาจากเหล็กที่ผ่านการกลึงและเตรียมผิวให้เรียบ แล้วจึงนำมาผ่านการเคลือบผิวด้วยชั้นของเซรามิค หรือโครมอีกชั้นหนึ่ง บนผิวของลูกอะนิล็อคซ์นั้นประกอบไปด้วยหลุมเซลที่ถูกเจาะด้วยขั้นตอนการยิงด้วยเลเซอร์ หรือการเจาะด้วยหัวเจาะ โดยหลุมเซลนี้เป็นตัวกำหนดปริมาตรของหมึกที่จะถูกส่งถ่ายไปยังขั้นตอนการพิมพ์ โดยขนาดของหลุมเซลดังกล่าวมีความละเอียดหลากหลายแล้วแต่ความเหมาะสมของงานพิมพ์ แต่โดยปกติหลุมเซลจะมีขนาดเล็กมากซึ่งไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากต้องการตรวจสอบสภาพหลุมนั้นจำเป็นต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงในการตรวจสอบ หากเปรียบเทียบการพิมพ์ในระบบเฟล็กโซ่กับการพิมพ์ประเภทอื่นๆ ขนาดของตลาดการพิมพ์ในระบบเฟล็กโซ่ถือเป็น 15-20% แต่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณ์แล้วเฟล็กโซ่มีสัดส่วนถึง 50% ของขนาดตลาดทั้งหมดในอเมริกาเหนือ และคิดเป็นประมาณ 35% ในตลาดบรรจุภัณฑ์ของยุโรป แต่ในแถบเอเซียสัดส่วนของระบบการพิมพ์เฟล็กโซ่อาจน้อยกว่าการพิมพ์ในระบบกราเวียร์

การขยายตัวของระบบการพิมพ์เฟล็กโซ

ในช่วงที่ผ่านๆมาเทคโนโลยีการพิมพ์เฟล็กโซ่ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้คุณภาพการพิมพ์นั้นสูงขึ้นอย่างมาก โดยอาจกล่าวได้ว่าการพิมพ์ในระบบเฟล็กโซ่นั้นเป็นระบบการพิมพ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบันก็ว่าได้

ในอดีตนั้นการพิมพ์เฟล็กโซ่อาจจะเหมาะกับการพิมพ์งานง่ายๆ แต่ในปัจจุบันเกือบทุกงานพิมพ์สามารถทำการพิมพ์ด้วยระบบเฟล็กโซ่ก็ว่าได้ หลากหลายคุณภาพของงานพิมพ์นั้นสามารถทำได้ด้วยระบบเฟล็กโซ่ อาทิเช่น การพิมพ์ถุงที่มีคุณภาพการพิมพ์ไม่สูงนักจนไปถึงการพิมพ์คุณภาพสูงลงบนลาเบลด้วยจำนวนสีมากกว่าแปดสี

การพิมพ์เฟล็กโซ่นั้นสามารถใช้ได้กับหลากหลายวัสดุ เช่น ฟอยล์ กระดาษ ทิชชู กระดาษลูกฟูก เป็นต้น

การพิมพ์ในระบบเฟล็กโซ่นั้นมีความเหมาะสมกับงานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องผลิตเสร็จในเครื่องเดียว เช่น การพิมพ์บนฟอยล์หลังการเป่าขึ้นรูป หรือการพิมพ์บนกระดาษลูกฟูกแล้วทำการทับรอย เจาะรู เซาะร่อง พับขึ้นรูปและทากาว เพื่อประกบติดเป็นกล่องในขั้นตอนเดียว ดังนั้นการพิมพ์ด้วยระบบเฟล็กโซ่นั้นถือเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบัน

flexo_23

Flexo printer Slotter Kappa van Dam b.v.

flexo_26

Bobst Flexo printer units Kappa van Dam b.v.
Photographs; © Benjamin Rossen
Top