แถบที่มีจำหน่าย

หน่วยการวัดที่ปรากฏอยู่บน Capatch ใช้ในการอ่านค่าผลการทดสอบ Cell Volume (ปริมาตรหลุมเซล)
แถบวัดมีหลายขนาดซึ่งจะมีช่วงสเกลในการทดสอบแตกต่างกัน
อีกทั้งความสามารถในการยึดติดกับผิวลูกกลิ้งก็มีความแตกต่างกันด้วย:

strip-greenLow volume(ปริมาตรหลุมเซลน้อย) 2 ถึง 7 ซีซี/ตารางเมตร และ 1.25 ถึง 5
BCM/ตารางนิ้ว (แถบวัดสีเขียว) มีการใช้อย่างแพร่หลายในการพิมพ์สติ๊กเกอร์

 

strip-darkblueMedium volume(ปริมาตรหลุมเซลปานกลาง) 5 ถึง 25 ซีซี/ตารางเมตร และ 3 ถึง
15 BCM/ตารางนิ้ว (แถบวัดสีน้ำเงิน)
มีการใช้อย่างแพร่หลายในการพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก โดยทั่วไปมักใช้กับAnilox ที่มีความละเอียดไม่เกิน 120 LPI

 

strip-lightblueMedium volume(ปริมาตรหลุมเซลปานกลาง) 5 ถึง 25 ซีซี/ตารางเมตร และ 3 ถึง 15
BCM/ตารางนิ้ว (แถบวัดสีฟ้า) มีการใช้อย่างแพร่หลายในการพิมพ์ flexible
packaging และการพิมพ์สติ๊กเกอร์ โดยทั่วไปมักใช้กับAnilox ที่มีความละเอียดตั้ง 120 LPI ขึ้นไป

 

strip-redHigh volume(ปริมาตรหลุมเซลสูง) 15 ถึง 70 ซีซี/ตารางเมตร และ 10 ถึง 50
BCM/ตารางนิ้ว (แถบวัดสีแดง) มีการใช้อย่างแพร่หลายในการโคทติ้ง

strip-brownTri-helical volume(ไทรเฮลิคอล) 4 ถึง 70 ซีซี/ตารางเมตร และ 2 ถึง 50
BCM/ตารางนิ้ว (แถบวัดน้ำตาล) ใช้กับลูกที่มีหลุมเซลแบบ tri-helical

หน่วย BCM/ inch2 มีใช้อย่างแพร่หลายทางอเมริกา สำหรับหน่วย CC/m2 จะมีการใช้ในภูมิภาคอื่นๆ.
Top